^^^
> na stranicu <

 

Poštovani učenici, roditelji, građani,

u skladu sa trenutnom situacijom pratite upute Stožera civilne zaštite
i Ministarstva zdravstva i pazite na sebe i ostale.

Nastava u ŠPUR-u ide virtualno, upute pratite na web stranici Škole te od razrednika i profesora.

Srdačno Vaša Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci
Webmaster:  MiG

Zadnja izmjena - 1.8.2020.