"Škola školi 2"

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci u sklopu projekta "Škola školi 2" najavljuje izložbu učenica/ka 3. razreda odjela Aranžersko-scenografski dizajn "Portreti hrvatskih glazbenika" koja se održava u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova.

Sudjeluju učenice/ci: Hana Katunar, Nicole Glavić, Noel Anić, Filip Pugar, Daniel Rajnovac, Ana Maria Plovanić, Karla Žužić, Stella Fazlić, Antonio Matijević.

Mentorice: Nives Papandopulo, Tatjana Masterl

 

ožujak, 2022.

Izložba "Portreti hrvatskih skladatelja" u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1
 
 

Naši vrijedni učenici 3. razreda Aranžersko - scenografskog dizajna izlažu u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova.

Reljefne forme hrvatskih skladatelja oblikovali su učenici na nastavi Dekorativnog oblikovanja pod mentorstvom Nives Papandopulo, prof.

Portrete hrvatskih skladatelja učenici su slikali na nastavi Dekorativnog crtanja i slikanja pod mentorstvom Tatjane Masterl, mr. art.

Izložba "Portreti hrvatskih skladatelja" nastaje u sklopu projekta "Škola školi 2" koji predstavlja suradnju Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci s Glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova.

 
Učenici 3. razreda Aranžersko - scenografskog dizajna Učenici 3. razreda Aranžersko - scenografskog dizajna Portret: JAKOV GOTOVAC
Učenica: Stella Fazlić
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: BLAGOJE BERSA
Učenik: Daniel Rajnovac
Tehnika: sadreni odljev
Školska godina: 2021./2022. Portret: DORA PEJAČEVIĆ
Učenica: Hana Katunar
Tehnika: sadreni odljev
Školska godina: 2021./2022. Portret: IVAN MATETIĆ RONJGOV
Učenik: Antonio Matijević
Tehnika: kaširani papir
Školska godina: 2021./2022. Portret: STJEPAN ŠULEK
Učenik: Filip Pugar
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: DORA PEJAČEVIĆ
Učenica: Hana Katunar
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: IVAN PL. ZAJC
Učenica: Nicole Glavić
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: IVAN MATETIĆ RONJGOV
Učenik: Antonio Matijević
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: BLAGOJE BERSA
Učenik: Daniel Rajnovac
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: BORIS PAPANDOPULO
Učenica: Noel Anić
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: BRUNO BJELINSKI
Učenica: Karla Žužić
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. Portret: VATROSLAV LISINSKI
Učenica: Ana Maria Plovanić
Tehnika: akril
Školska godina: 2021./2022. jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1