Izložba: "Obrada sadre - Medij ili transmedij"

Galerija GSSJPK

Sadra ili gips jedan je od kiparskih materijala koji u svojoj primjeni ima dvostranu ulogu – kao sredstvo za prenošenje forme iz jednog materijala u drugi (transmedij) ili kao medij za direktnu izvedbu forme.

Ovom izložbom prikazuju se radovi nastali na predmetu Obrada sadre kao i proces rada prikazan na video snimci.

Izvedba gipsanih formi često i neumitno korelira sa predmetom Plastično oblikovanje.

Uvidom u radove možemo naslutiti mogućnosti i specifičnosti rada u materijalu sadra te načine korelacije sa Plastičnim oblikovanjem.

Obrada sadre – Mirta Grandić, prof.
Plastično oblikovanje – Nives Papandopulo, prof. i Mirta Grandić, prof.

 

Mirta Grandić, prof.

veljača, 2022.

2.B KD - sadreni pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni i pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni pozitiv reljefa 2.B KD - sadreni i negativ (kalup) reljefa i sadreni forma 3.B KD - sadreni i pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni i pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni pozitiv reljefa 3.B KD - sadreni pozitiv po dvodjelnom kalupu i trrodimenzionalna forma u sadri 3.B KD - sadreni pozitiv po dvodjelnom kalupu 3.B KD - sadreni pozitiv po dvodjelnom kalupu 3.B KD - sadreni pozitiv po dvodjelnom kalupu 3.B KD - sadreni pozitiv i jednodjelni sadreni kalup 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv i jednodjelni sadreni kalup 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv i jednodjelni sadreni kalup 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv i jednodjelni sadreni kalup 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - sadreni pozitiv - reljef 3.B KD - Jednodjelni sadreni kalup jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1