Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci
" - Galerija Hodnik

Svaka nova godina, kalendarska ili školska, nosi sa sobom neke nove početke, nove teme i nove zadatke. Nova razmišljanja i rješenja pretapaju se u skice na papiru ili u materijalu.

Vođeni u nastavnom procesu učenici i učenice realiziraju ideje u skicama te prezentiraju znanja i vještine.

lako na školskim izložbama uglavnom gledamo već gotove radove kojima se divimo zbog njihove izvedbe i tehničke savršenosti, prava "zvijezda" svakog stvaralačkog procesa je osim autora upravo skica, početak i proces izrade pa vas pozivamo da s nama proslavite svaki novi početak i proces nastanka budućih likovnih djela.

 

siječanj/veljača 2022.

Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" Izložba skica i radova u procesu nastanka
"novi počeci" jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1