"Europa u školi 2022"

Na školskoj razini natjecanja "Europa u školi 2022" pod naslovom "Stvaramo održivu budućnost" na teme SVE ZA MALO KUNA: ODJEĆA – HRANA – KOZMETIKA, JE LI OVO SMEĆE ILI BI MOGLO BITI UMJETNOST? te UMJETNOST PRIRODE izlagali su učenici i učenice 2. 3. i 4. razreda svih usmjerenja. Izložba u školskoj galeriji Hodnik bila je bogata odličnim radovima ali kratkog vijeka jer radovi putuju na županijsku pa državnu razinu natjecanja. Na fotografijama možete vidjeti neke od radova pristiglih na školsku razinu natjecanja.

 

veljača, 2022.

Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022"Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" Školska razina natjecanja "Europa u školi 2022" jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1