Izložba učeničkih radova – suvenira škole

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci 11.6.2021. otvara

Izložbu učeničkih radova – suvenira škole

u sklopu projekta „VIZUALNI IDENTITET“ i u suradnji sa učeničkom zadrugom Janko Polić Kamov u školskoj galeriji „JPK“.


Izložba ostaje otvorena do 2.7.2021. te se svi radovi mogu naknadno potražiti i pogledati na stranicama škole www.spur.hr


Radove su osmislili i ostvarili učenici iz:


Usmjerenja GRAFIČKI DIZAJN, 2., 3. i 4. razred na predmetima: GRAFIČKI DIZAJN - Jasmina Bukša, prof., CRTANJE I SLIKANJE - Larisa Dragelj, prof., GRAFIČKE TEHNIKE - Andrea Staničić, mr.art


Usmjerenja INDUSTRIJSKI DIZAJN, 3. i 4. razred na nastavnim predmetima: PROJEKTIRANJE -Sanja Stevanović, mag. dizajna, MATERIJALI I PROCESI OBLIKOVANJE - Tomica Grubiša, akad. kipar


Usmjerenja KIPARSKI DIZAJN, 2. i 4. razreda na nastavnim predmetima: LIK. OBRADA DRVA I KAMENA - Ines Milčić, akad. kipar, PLASTIČNO OBLIKOVANJE - Mirta Grandić, akad. kipar, prof., TEHNIKE UMNOŽAVANJA - Nives Žarković, prof.


Ove godine, po prvi puta predstavljamo izložbene elemente koji se mogu naručiti i kupiti u količini prema dogovoru (spur.vizualni-identitet@gmail.com)

 

Voditelj projekta Jasmina Bukša, prof.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jquery lightbox for videoby VisualLightBox.com v6.1