Izložba:
Poznajem i poštujem dječja prava: razmišljam, govorim, sudjelujem

U povodu 15. obljetnice postojanja i rada Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske, pravobraniteljica za djecu Helenca  Pirnat Dragičević poziva Vas na svečano otvaranje izložbe likovnih radova učenika srednjih umjetničkih škola pod naslovom:

Poznajem i poštujem dječja prava: razmišljam, govorim, sudjelujem

Svečano otvaranje održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu (Trg Mažuranića 14) na Međunarodni dan prava djeteta, 20. studenoga 2018., u 19 sati.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, Škole likovnih umjetnosti u Splitu, Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, nastale u sklopu projekta „Poznajem i poštujem dječja prava“, ostvarenog od 2014. do 2018. godine. Izložba predstavlja vodič kroz Konvenciju o pravima djeteta i priču o dječjim pravima ispričanu maštovitim vizualnim jezikom bliskim djeci i mladima.

Pravobraniteljica za djecu

Helenca  Pirnat Dragičević, dipl. iur.

-------------

Koordinator iz Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Jasmina Bukša, prof.