"ČA u versin, riči i pinelu"

Na državnom likovnom natječaju „ČA u versin, riči i pinelu“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i OŠ Bijaći, Kaštel Novi u povodu održavanja jubilarne 27. ČAkavske večeri OŠ Bijaći.

U kategoriji srednjih škola:
Na temu "ČA je jubav vengo fantažija"
1. Nagrada, Dora Zec, 1.a
3. Nagrada, Ines Babić, 4.a

Na temu "Da nije jubavi ne bi svita bilo"
3. Nagrada, Ema Cvetković, 1.a
 
Dora Zec, 1.a:


Ines Babić, 4.a:


Ema Cvetković, 1a: