Dopunski rad - ljetni rok šk. god. 2020./2021.

 

 

25.06.
petak

28.06.
ponedjeljak

29.06.

utorak

30.06.

srijeda

1.07.

četvrtak

2.07.

petak

5.07.

ponedjeljak

6.07.

utorak

Pismo

12:00 – 13:35

(2h)

CK

12:30 – 14:05

(2h)

CK

 

8:00 – 9:35

(2h)

CK

8:00 – 9:35

(2h)

CK

8:00 – 9:35

(2h)

CK

 

 

Hrvatski jezik

13:45 – 15:25

(2h)

CK

 

 

9:50 – 12:15

(3h)

CK

8:00 – 9:35

(2h)

CK

9:50 – 12:15

(3h)

CK

8:00 – 9:35

(2h)

CK

8:00 – 10:25

(3h)

CK

Povijest

12:00 – 13:35

(2h)

CK

12:30 – 14:05

(2h)

CK

 

8:00 – 9:35

(2h)

CK

9:50 – 11:25

(2h)

CK

8:00 – 9:35

(2h)

CK

9:50 – 11:25

(2h)

CK

 

Ilustracija

8:00 – 10:25

(3h)
MATICA

8:00 – 10:25

(3h)
MATICA

8:00 – 10:25

(3h)
MATICA

8:00 – 10:25

(3h)
MATICA

8:00 – 10:25

(3h)
MATICA