Raspored nastave od 10.05.2021. do 14.05.2021.

 

1. do 3. razredi - općeobrazovni predmeti prema Modelu C (nastava na daljinu), strukovni predmeti po modelu A (nastava u školi)

4. razredi - nastava kompletno prema Modelu A (nastava u školi)

Žuti okvir i bijele točkice označavaju nastavu online.
Crne točkice označavaju nastavu u dislociranoj jedinici.

preuzmi raspored u pdf-u