Raspored obrana završnog rada - ljeto 2020.

Petak 26.06.2020.

ARANŽERSKO SCENOGRAFSKI DIZAJN

NIVES PAPANDOPULO
10.00 - Matija Godec
10.20 - Nika Zubović

NINA BAČIĆ MENCER
10.40 - Dora Dundović
11.00 - Cameron Marlon Susman
11.20 - Tina Juković


GRAFIČKI DIZAJN

LAURA HERCEG
10.00 - Andrina Giljača
10.20 - Lorena Milković

ANDREA STANIČIĆ
10.40 - Magdalena Grdić

JASMINA BUKŠA
11.00 - Fani Bubrić
11.20 - Karlo Ninić

 

Ponedjeljak 29.06.2020.

KIPARSKI DIZAJN

INES MILČIĆ
10.00 - Tina Tuftan

CARRY LEE HENT
10.20 - Aneta Kos

NIVES ŽARKOVIĆ
10.40 - Dora Miletić


INDUSTRIJSKI DIZAJN

SANJA STEVANOVIĆ
11.00 - Antonio Čuturić