Još jedna uputa za ulaz u Edmodo učenicima koji ne uspijevaju kreirati račun

Ako imate problema sa kreiranjem računa na Edmodu možete pokušati i ovo.

Kliknuti na Sign Up i izabrati "student".

Pojavljuje se ovaj prozor.

Ovdje upisati u za to predviđena polja - ime i prezime, šifru jednog predmeta koji ste dobili, izabrati korisničko ime, e-mail je opcionalan, i na kraju izaberete password.

Sa tim podacima kasnije ulazite u Edmodo putem Log In.

Kod ulaska u svoj Edmodo račun u polje sa učionicama (Class) birate putem šifre ostale predmete i uključujete se u njih.