Nastava na daljinu u ŠPUR-u

S obzirom na nastalu situaciju i direktivu za provođenje nastave na daljinu mole se učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci da prate vijesti na web stranici Škole, na CARNet webmailu i na Edumodo virtualnim učionicama.

Upute:

1. Svi učenici dobili su svoje podatke CARNet računa - lozinka i korisničko ime s kojim rade sljedeće:
- logiraju se u CARNet webmail gdje čitaju poštu te prihvaćaju poziv u virtualne učionice - https://webmail.skole.hr/login.php

- logiraju se u Office365 iz kojeg pristupaju u Edmodo virtualne učionice - https://office365.skole.hr/

 

 

 

Aplikacije u Office 365 sustavu u kojem pristupamo aplikaciji Edmodo gdje će biti organizirane virtualne učionice.

 

Edmodo aplikacija može se instalirati i na pametni telefon ili tablet gdje se također u procesu aktivacije računa pristupa putem Office-a 365 odnosno CARNet računa.

 

Pristup Virtualnoj učionici moguć je putem poziva kojeg učenik dobiva od profesora te putem upisivanja šifre učionice u za to predviđeno polje.

 

Za probleme sa korisničkim imenom i lozinkom CARNeta molim obratiti se prof Mirti Grandić na mail mirta.grandic@gmail.com .