Raspored za početak nastavne i školske 2018./2019. godine

PONEDJELJAK 03.09.2018.

 

razred
vrijeme
učionica br.
1.A
8.00
1
1.B
8.00
2A
2.A
8.00
16
2.B
8.00
10
3.A
9.00
16
3.B
9.00
10
4.A
9.00
1
4.B
9.00
2A