NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA ŠKOLE ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci (u daljnjem tekstu Naručitelj) poziva sve učenike koji pohađaju ili koji su završili Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci i studente na području likovnosti i vizualne umjetnosti te studente koji imaju završeno visoko obrazovanje u području likovnosti (u daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta-logotipa Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci.

Rok za primanje natječajnih radova je 15. lipanj 2018.

Idejna rješenja slati na e-mail: buksa.graficki@gmail.com

Dokumentacija:

- Tekst natječaja

- Projektni zadatak

- Prijavni obrazac

- Obrazac A

- Obrazac B