Vijesti
14.07.2021.
Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora održane dana 14. srpnja 2021. godine - vidi
29.04.2021.
Zaključci sa 1. Konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 29. travnja 2021. godine - vidi
3.02.2021.

Zaključci sa 33. sjednice odbora održane dana 29. siječnja 2021. godine - vidi

27.01.2021.

Poziv na elektronsku sjednicu Školskog odbora dana 28.01.2021. u 12,00 sati do petka 29.01.2021.g. u 12,00 sati - vidi