Prijemni i upisi 2020.
Upisi 2020. - detalji - vidi

Upis u program Likovna umjetnost i dizajn vrši se dostavljanjem upisnica (potpisanih od roditelja i učenika) elektronskim putem na elektroničku poštu Škole spur.rijeka@gmail.com od ponedjeljka 27.07.2020. od 8.00 sati do utorka 28.07.2020. do 15 sati.
Uz upisnicu poslati i potvrdu o plaćenoj školarini u iznosu od 600,00 kn (ogledni primjerak uplatnice - vidi).

Natječaj za upis učenika u šk. god. 2020./2021. (rokovi prijave, rješavanje nepravilnosti i podnošenje prigovora, provođenje postupka i upis) - vidi
Tablica natječaja po školama - vidi

 

Provjeri likovnih sposobnosti i senzibiliteta za upis u prvi razred šk. god. 2020./2021. kandidati mogu pristupiti u jednom od navedenih termina u predprijavi:

1. 20.06.2020. u 8,00 h

2. 29.06.2020. u 8,00 h - popunjeno

3. 30.06.2020. u 8,00 h

Obrazac za predprijavu - potrebno ga je preuzeti, ispuniti i poslati na mail škole spur.rijeka@gmail.com sa naslovom "Predprijava":

- Obrazac za predprijavu
 -


Termin za provjeru 29.06.2020. popunjen je,
molimo kandidate da se prijavljuju za neki od preostalih datuma!

 

U službenom ljetnom upisnom roku provjeri likovnih sposobnosti kandidati mogu pristupiti

1. 13.07.2020. u 8,00 h

2. 14.07.2020. u 8,00 h

3. 1.07.2020. u 8,00 h za učenike sa teškoćama u razvoju

a prijavljuju se na stranici https://www.upisi.hr

Obrazac za prijavu - potrebno ga je preuzeti, ispuniti i poslati na mail škole spur.rijeka@gmail.com sa naslovom "Prijava":

- Obrazac za prijavu -


Termin za provjeru 13.07.2020. popunjen je,
molimo kandidate da se prijavljuju za preostali datum!


Prijemni ispiti počinju u 8,00 sati
(potrebno je doći 15 minuta ranije)

Darovitost za likovno izražavanje provjerava se:
a) crtanjem (olovkom ili ugljenom)
b) slikanjem (tempera ili akvarel)

Potrebno je donijeti vlastiti pribor za rad:
a) olovka ili ugljen
b) kistovi, paleta, tempere, vodene boje

 

Prijave za upis u prvi razred srednje škole i provjeru likovnih sposobnosti i senzibiliteta izvršavaju se na stranici https://www.upisi.hr te mailom na školsku e-mail adresu spur.rijeka@gmail.hr