Prijemni i upisi 2018.

Provjera likovnih sposobnosti i senzibiliteta 2018.:

1. 19. svibnja 2018. u 8 sati
2. 26. svibnja 2018. u 8 sati

Prijave za upis i provjeru likovnih sposobnosti i senzibiliteta:
www.upisi.hr

Obrazac za predprijavu - potrebno ga je preuzeti, ispuniti i poslati na mail škole spur.rijeka@gmail.com sa naslovom "Predprijava":

- Obrazac za predprijavu
 -

Prijemni ispiti počinju u 8,00 sati
(potrebno je doći 15 minuta ranije)

Darovitost za likovno izražavanje provjerava se:
a) crtanjem (olovkom ili ugljenom)
b) slikanjem (tempera ili akvarel)

Potrebno je donijeti vlastiti pribor za rad:
a) olovka ili ugljen
b) kistovi, paleta, tempere, vodene boje