REZULTATI PROVJERE LIKOVNIH SPOSOBNOSTI I SENZIBILITETA 2020. godine ODRŽANI U PREDROKU
R.br. Ime Prezime
CRTANJE
SLIKANJE
UKUPNO
1. Antonia Čabrijan
60
60
120
2. Scarlet Vukelić
60
60
120
3. Korina Barak
55
60
115
4. Julija Kostelac
55
60
115
5. Veronika Burić
55
55
110
6. Lucija Fućak
50
60
110
7. Leona Mlinar
50
60
110
8. Emma Grabar
45
60
105
9. Sara Svetličić
55
50
105
10. Lina Bovac
45
55
100
11. Lorena Marenić
55
45
100
12.  Pavla Matković
40
60
100
13. Leni Riosa
40
60
100
14. Vuk Rodić
45
55
100
15. Laura  Abramović
40
55
95
16. Chiara Krpan
40
55
95
17. Tonka  Matasić
45
50
95
18. Zaria Purić
40
55
95
19. Klara  Stilinović Tušek
35
60
95
20. Manuela Stipetić
45
50
95
21. Antea Ugrina
50
45
95
22. Tarja Katanić
45
45
90
23. Ivona  Lozić
35
55
90
24. Ema Magaš
50
40
90
25. Mateja  Šimanić
35
55
90
26. Filip Šplehar
45
45
90
27. Adriano  Tončinić
45
45
90
28. Ema Brčić
40
45
85
29. Emma  Kiridžija
45
40
85
30. Mario Koričić
35
50
85
31. Stella Matković
45
40
85
32. Martina Mohorovičić
40
45
85
33. Ivona Radetić
35
50
85
34. Sara Lea Radoslović
40
45
85
35. Sonja Scrobogna
45
40
85
36. Klara Smogor
35
50
85
37. Lara Vrgoč
40
45
85
38. Katerina Vučković
35
50
85
39. Leon Batelka
35
45
80
40. Ema Butorac
45
35
80
41. Elektra De Luca
35
45
80
42. Magdalena Dušević
45
35
80
43. Lana Fafanđel
35
45
80
44. Matea Filipović
35
45
80
45. Karmela  Premužić
35
45
80
46. Freya Lorelei Radočaj
40
40
80
47. Katarina Valjan
45
35
80
48. Tea Pastuović
35
40
75
49. Leona Vlašić
35
40
75
50. Lana Zaharija
35
40
75
Kandidati od rednog broja 1 do 50 zadovoljili su prijemni bodovni prag i stekli pravo za daljnji postupak upisa.
 
Kandidati koji nisu zadovoljili na provjeri:
51. Ema Rak
35
30
65
52. Vito Diklić
30
30
60
53. Vladislav Trbović
30
20
50
54. Ljubica Berisha
nije pristupila