REZULTATI PROVJERE LIKOVNIH SPOSOBNOSTI I SENZIBILITETA ODRŽANIH 20.10.2017.
R.br. Ime Prezime
CRTANJE
SLIKANJE
UKUPNO
1. Marijan Vukas
60
45
105
2. Marin Tomić
40
30
70
 
Oba kandidata zadovoljila su na provjeri.