Statut, pravilnici, protokoli ...
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci - pročišćeni tekst Pravilnik o zaštiti od požara Pravilnik o zaštiti na radu
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o kućnom redu Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci  
     
Pravilnik o izvođenju izleta NN 67-14 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 
     
Izmjene Pravilnika o izvođenju izleta NN 81-15 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Protokol u slučaju seksualnog nasilja
     
Procedura stvaranja ugovornih obveza za nabavu robe/usluga, zaprimanja, provjere i plaćanja po računima u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece