STATUT, PROCEDURA ...
PRAVILNIK, POSLOVNIK

PROTOKOL, PROGRAM, PLAN

     
Kućni red Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Poslovnik o radu školskih sportskih društava Protokol o postupanju u slučaju potresa
     
Izmjena Statuta Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova Plan evakuacije i spašavanja
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (pročišćeni tekst) Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Plan evakuacije
     
Procedura blagajničkog poslovanja Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnoga rada Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
     
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga Pravilnik o zaštiti od požara Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece
     
Procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima Izmjene pravilnika o radu Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o zaštiti na radu Protokol u slučaju seksualnog nasilja
     
Procedura stvaranja ugovornih obveza za nabavu robe/usluga, zaprimanja, provjere i plaćanja po računima u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi  
     
  Izmjene Pravilnika o izvođenju izleta NN 81-15  
     
  Pravilnik o izvođenju izleta NN 67-14  
     
  Pravilnik o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole  
     
  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera