Statut, pravilnici, protokoli ...
     
Izmjena Statuta Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci    
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (pročišćeni tekst) Poslovnik o radu školskih sportskih društava Pravilnik provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova
     
Procedura blagajničkog poslovanja Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
     
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnoga rada Izmjene pravilnika o radu
     
Kućni red Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o zaštiti od požara Pravilnik o zaštiti na radu
     
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
     
Pravilnik o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Pravilnik o izvođenju izleta NN 67-14 Izmjene Pravilnika o izvođenju izleta NN 81-15
     
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima  Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece Protokol u slučaju seksualnog nasilja
     
Procedura stvaranja ugovornih obveza za nabavu robe/usluga, zaprimanja, provjere i plaćanja po računima u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci Procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima