Adresa škole

Šetalište XIII divizije 75

51000 Rijeka

E-mail spur.rijeka@gmail.com
Tajništvo

Željka Host
051 431-545

tajnistvo.spur@gmail.com

Računovodstvo Ivana Barićevac
051 431-545

racunovodstvo.spur@gmail.com
Ravnatelj

Damir Šegota, prof.
051 400-272

segota.spur@gmail.com

Psiholog

CARNet administrator imenika

Grozdana Orlić, prof.
psiholog.spur@gmail.com

CARNet

administrator resursa

Mirta Grandić, prof.
grandic.mirta@gmail.com

Zbornica 051 423-943
Fax 051 400-273

Dislocirana

jedinica škole

051 436-901

spur2.rijeka@gmail.com