KOLEKTIV  ŠKOLE

Damir Šegota

- ravnatelj

(prof. likovne

kulture)

 

 

Daniela Samaržija

- biblioteka
- hrvastki jezik

(prof. hrvatskog

jezika i književnosti,
dipl. knjižničar)

   

Majda Bilandžija

- engleski jezik

(profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti)

Ana Perkov

- hrvatski jezik

(prof.  hrvatskog

jezika i književnosti)

Lana Kumpare

- matematika

(prof. matematike i informatike)

Škarica Marija

- etika

(prof. sociologije)

Magdalena Mijatović

- glazbena umjetnost

(prof.  glazbene kulture)

Dorotea Luzina

- matematika

(prof. matematike i fizike)

Katarina Stojević

- tjelesna i zdravstvena kultura

(prof. tjelesne i zdravstvene kulture)

Ana Laco

- vjeronauk

(dipl. teolog)

Nada Damjanović

- geografija

(prof. geografije)

Smilja Tolić

- povijest

- povijest likovne umjetnosti

(prof. povijesti i povijesti likovne umjetnosti)

Majda Leskovar

- crtanje i slikanje
- plastično oblikovanje
-
povijest likovne umjetnosti

- povijest struke

(prof. likovne kulture i povijesti likovne umjetnosti)

Eduard Mračić

- kemija

- kiparska tehnologija

- tehnologija materijala

(dipl. ing. kemijske tehnologije)

Annamaria Šikić

- crtanje i slikanje
- pismo

(prof. likovne kulture)

Damir Božić

- crtanje i slikanje

(prof. likovne kulture)

Mirta Grandić

- plastično oblikovanje
- crtanje i slikanje

- obrada sadre

- računalstvo

 (ak. kipar, prof. likovne kulture)

 

Jasmina Bukša

- tipografija

- grafički dizajn
(prof. likovne kulture)

 

Nina Bačić Mencer
- teorija oblikovanja
- aranžersko scenografske tehnike
(prof. likovne kulture)

Tomica Grubiša

- materijali i procesi oblikovanja
- obrada drva i kamena

- obrada metala

(akademski kipar)

Ines Milčić

- obrada drva i kamena

- računalstvo

(akademski kipar)

Nives Papandopulo

- dekorativno oblikovanje

- plastično oblikovanje

(prof.  likovne kulture)

Vesna Jakovčić

- tehničko crtanje

- projektiranje

- scenografija

- industrijski dizajn

(dipl. ing. arhitekture)

Tatjana Masterl

- crtanje i slikanje

- dekorativno crtanje i slikanje

- oblikovanje prostora

(mr. art.)

Daria Pilepić Struja

- povijest likovne umjetnosti

- pismo
(mag. povijesti umjetnosti)

Sanja Stevanović

- projektiranje

- ergonomija
- oblikovanje interijera

- industrijski dizajn
(mag. dizajna, prof. savjetnik)

Laura Herceg

- ilustracija

- plastično oblikovanje

 (mag. educ. art.)

Tamara Paškvan

- plastično oblikovanje
- crtanje i slikanje

- tehnike umnožavanja

 (prof. likovne kulture)

Andrea Staničić

- grafičke tehnike

 (mr. art.)

Larisa Dragelj

- crtanje i slikanje

- plastično oblikovanje
- povijest likovne umjetnosti

 (mag. lik. ped.)

   

Grozdana Orlić

- pedagog, psiholog

(dipl. psiholog,
profesor
)

Željka Host

- tajnica

(dipl. iur.)

 

Ivana Barićevac
- računovotkinja
(dipl. ekonomist)


Mirjana Veselin
- spremačica

Danica Matovina
- spremačica

 Jasmin Širola
- domar

 

   

Nada Jović

- spremačica