Zahtjev za pristup informacijama
     
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu  
     
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu  
     
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  
     
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  
     

Ustroj Kataloga informacija Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 
Katalog informacija Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci
ODLUKA o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
   
ODLUKA o imenovanju službenice za informiranje
Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama
za 2011. godinu