Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi - šk. god. 2018./2019. ODLUKA o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
     
Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi
šk. god. 2017./2018.
   
     

Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi - šk. god. 2013./2014.

  Djelatnici Škole koje mogu sudjelovati na sastanku Školskog odbora
 
Katalog informacija Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Ustroj Kataloga informacija Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci
ODLUKA o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
   
ODLUKA o imenovanju službenice za informiranje
Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2011. GODINU