Šetalište XIII divizije 75, 51000 Rijeka

(ispod parkirališta Tower-a)


Prikaz veće karte