Natječaj za jednodnevni stručni izlet u Zagreb

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 30. listopada 2014. godine u 15,00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 1).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - Zagreb 26.11.2014. (pdf)