Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Prag

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 22. prosinca 2015. godine u 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 2).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE U PRAG od 19.03.2016. do 26.03.2016. (pdf)