Javni poziv za ponude – BIO 50, Ljubljana/Fužinski grad - 28.11.2014.

  1. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.
  2. Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.
  3. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu (31.10.2014., petak), u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv–ne otvaraj« i brojem ponude (ponuda broj 2).
  4. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.
  5. Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.
  6. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.
  7. U slučaju da se na javni poziv ne javi niti jedan ponuditelj, poziv se ponavlja za jednodnevnu izvanučioničku nastavu najkasnije 15 dana, a za višednevnu izvanučioničku nastavu najkasnije 30 dana prije predviđene realizacije i mora biti objavljen na mrežnim stranicama do isteka roka za javni poziv.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - Ljubljana 28.11.2014. (pdf)