Natječaj za jednodnevni stručni izlet u Trakošćan - Krapinu

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 3. studenog 2014. godine u 15,00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 3).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - Trakošćan/Krapina 1.12.2014. (pdf)