Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Amsterdam/Nizozemska

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 18. studenog 2014. godine u 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 4).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE U AMSTERDAM/NIZOZEMSKA od 24.08.2015. do 7.09.2015. (pdf)