Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Beč, Austriju i Prag, Češku

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 1. travnja 2019. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 1).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE U BEČ, AUSTRIJU I PRAG, ČEŠKU od 21.08.2020. do 4.09.2020. (pdf)