Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Prag, Češku i Beč, Austriju - od 21.08.2020. do 4.09.2020.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda koja ispunjava sve tražene uvjete, te ju je Povjerenstvo za organizaciju višednevne školske ekskurzije prihvatilo kao važeću.

Roditelji i putnička agencija VIA IMAGINARIUM d.o.o. iz Rijeke, koja je poslala ponudu, pozvani su na roditeljski sastanak  5.3.2020. u 17.00 sati, gdje će se prezentirati ponuda za putovanje.