Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Prag, Češku i Beč, Austriju

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 1. travnja 2019. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 2).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE U BEČ, AUSTRIJU I PRAG, ČEŠKU od 21.08.2019. do 4.09.2019. (pdf)