Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Prag - od 22.08.2017. do 4.09.2017.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda koja ispunjava sve tražene uvjete te ju je povjerenstvo prihvatilo kao važeću.
Roditelji i putnička agencija VIA iz Rijeke, koja je poslala ponudu, pozvani su na roditeljski sastanak gdje će se putovanje konačno definirati.