Natječaj za višednevnu školsku ekskurziju u Prag

Ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava uvjete utvrđene propisima za pružanje usluga u turizmu do 20. ožujka 2017. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude (ponuda broj 4).

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE U PRAG od 22.08.2017. do 4.09.2017. (pdf)