Školski kurikulum za
2020/2021. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2020./2021. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2020./2021.   Financijski plan 2020. - 2022.

Financijski izvještaji za 2020. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci
- Tablice
- Bilješke

   
      Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. g. Financijski plan 2021. - 2023.      
               
Školski kurikulum za
2019./2020. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2019./2020. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2019./2020. Plan nabave za 2020. godinu Financijski plan 2019. - 2021. Financijski izvještaji za 2019. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke
   
  Odluka o usvajanju Plana nadoknade nastavnih dana Prijedlog o izmjeni kalendara rada 2019./2020. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. g. I. izmjene i dopune financijskog plana 2020.      
  Izmijenjeni kalendar rada 2019./2020. II. Izmjena kalendara rada 2019./2020. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. g. II. izmjene i dopune financijskog plana 2020.      
               
Školski kurikulum za
2018./2019. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2018./2019. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2018./2019. Plan nabave za 2019. godinu Financijski plan 2018. - 2020. Financijski izvještaji za 2018. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke
  ODLUKA o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika u šk. god. 2018./2019.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. g. Izmjene i dopune
I. izmjene i dopune plana vlastitih rashoda za 2019.g. Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi šk. god. 2018./2019.
        Izmjene i dopune II I. izmjene i dopune plana rashoda proračuna za 2019.g.
               
Školski kurikulum za
2017./2018. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2017./2018. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2017./2018. Plan nabave za 2018. godinu Financijski plan 2017. - 2019.

Financijski izvještaji za 2017. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke

  Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi
šk. god. 2017./2018.
Izmjene i dopune
      I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. g. Izmjene i dopune II      
               
      II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. g.        
Školski kurikulum za
2016./2017. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2016./2017. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2016./2017. Plan nabave za 2017. godinu Financijski plan 2016. - 2018. Financijski izvještaji za 2016. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke
Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017.  
               
Školski kurikulum za
2015./2016. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2015./2016. školsku godinu Plan nabave za 2016. godinu   Financijski izvještaji za 2015. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke
 
               
Školski kurikulum za
2014./2015. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2014./2015. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2014./2015. Plan nabave za 2015. godinu  

Financijski izvještaji za 2014. god.:
- Referentna stranica

- Obrasci

- Bilješke

   
               
Školski kurikulum za
2013./2014. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2013./2014. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2013./2014. Plan nabave za 2014. godinu       Podjela predmeta i opterećenja nastavnika u nastavi - šk. god. 2013./2014.
               
Školski kurikulum za
2012./2013. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2012./2013. školsku godinu Kalendar rada za školsku godinu 2012./2013. Plan nabave za 2013. godinu        
               
Školski kurikulum za
2011./2012. školsku godinu

Godišnji plan i program za 2011./2012. školsku godinu          
               
Školski kurikulum za
2010./2011. školsku godinu
Godišnji plan i program za 2010./2011. školsku godinu