9.04.2021.
Od 12. do 16. travnja 2021. godine nastava u ŠPUR-u odvija se prema Modelu C (nastava na daljinu) za sve razrede, sve učenike i sve predmete prema rasporedu sa početka nastavne godine - vidi raspored

19.03.2021.
Od 22. ožujka do 02. travnja 2021. godine nastava u ŠPUR-u provodi se na sljedeći način: - za učenike 1. do 3. razreda - općeobrazovni predmeti prema Modelu C (nastava na daljinu) dok strukovni predmeti idu po modelu A (nastava u školi) - učenici završnih razreda pohađaju nastavu kompletno prema Modelu A (nastava u školi) - vidi

30.01.2021.

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID”

Projekt sa ciljem pružanja psihološke podrške i očuvanja mentalnog zdravlja mladih u Hrvatskoj za vrijeme pandemije koronavirusa
- vidi

- preuzmi brošuru -


23.09.2020.
HZJZ donio nova pravila ponašanja prilikom izostanaka učenika/ca zbog bolesti - od sada i izostanci do tri dana isključivo lječničkom ispričnicom - vidi

2.09.2020.
Organizacija nastave u školskoj godini 2020./2021. - vidi